A Tree, A Prayer
Et tre, en bønn


Pris: 172,80 kr

Beskrivelse

Et tre kan være en metafor for styrke, skjønnhet og sinn; kvaliteter som vi alle streber etter. Bønnen handler om håp og helbredelse, om å leve i øyeblikket. Figurens navn er like mye en bønn som dens budskap. Treet kan være et symbol på alt som du sentralt og inspirerende. Trær er grunnleggende, en link til det som holder oss oppe. Det kan også være en referanse til "Tree of Life"; en universell symbol i mange forskjellige religioner, både kristne og ikke-kristne.

Produktstørrelse: 14 cm

 

Budskap: ”May you find strength, beauty and peace each day”